Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Sadlinki
Menu góra
Strona startowa Aktualności Ogłoszenia i Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia i Obwieszczenia, bieżące, menu 1172 - BIP - Gmina Sadlinki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i Obwieszczenia

Data wytworzenia 2022-08-05, ostatniej modyfikacji 2022-08-05 13:44
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2022-08-19 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadlinki z dnia 05.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4 kV..."

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadlinki z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4 kV ze
Data wytworzenia 2022-08-03, ostatniej modyfikacji 2022-08-03 14:11
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2022-08-17 23:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadlinki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowa linii kablowej oświetlenia drogowego oraz słupów oświetleniowych..."

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadlinki z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowa linii kablowej oświetlenia drogowego oraz słupów
Data wytworzenia 2022-08-02, ostatniej modyfikacji 2022-08-02 13:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadlinki z dnia 02.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami... "

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadlinki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleni u lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach
Data wytworzenia 2022-05-31, ostatniej modyfikacji 2022-05-31 13:32

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020, poz.1057 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Załącznik: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami
Data wytworzenia 2022-03-07, ostatniej modyfikacji 2022-03-07 15:04

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadlinki w zakresie działki nr 265/6.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadlinki w zakresie działki nr 265/6 położonej w obrębie geodezyjnym Olszanica, gmina Sadlinki, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Protokół sporządzono w dniu 03.03.2022 r., w Biurze Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Sadlinki przez
Data wytworzenia 2021-10-28, ostatniej modyfikacji 2021-10-28 13:13

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie przekazuje do wiadomości: Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa do 300 sztuk średniorocznie Plan bezpieczeństwa biologiczengo gospodarstwa powyżej 300 sztuk średniorocznie Informacja dotycząca bezpieczeństwa biologicznego Więcej informacji na stronie bip: https://piwkwidzyn.mojbip.pl/48.html
Data wytworzenia 2021-05-31, ostatniej modyfikacji 2022-05-31 13:02

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 r.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020, poz.1057 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Załącznik: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami
Data wytworzenia 2021-03-01, ostatniej modyfikacji 2021-03-17 12:03

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Zainteresowani uprawą konopi włóknistych powinni zgłosić taką informację do końca września każdego roku do Urzędu Gminy. W informacji należy podać planowaną powierzchnię pod uprawę konopi. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawę konopi włóknistych oraz rejonizację
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.