Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Sadlinki
Menu góra
Strona startowa Finanse Kontrole zewnętrzne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ Kontrole zewnętrzne, bieżące, menu 1171 - BIP - Gmina Sadlinki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontrole zewnętrzne

Data wytworzenia 2022-01-03, ostatniej modyfikacji 2023-05-18 08:25

2022

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby
Data wytworzenia 2018-01-01, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:03

2018

Kontrole w 2018 roku: Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Sadlinki, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Sadlinki (ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki), w okresie od dnia 01 czerwca do dnia 26 października 2018r. – ( pobierz w pdf ) Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2018r. – ( pobierz w pdf ) Odpowiedz na wystąpienie pokontrolne Gminy Sadlinki z dnia 25 stycznia 2019r.
Data wytworzenia 2017-01-01, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:02

2017

Kontrole w 2017 roku: Protokół z ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej - pobierz w pdf Podmiot Kontrolujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie Przedmiot Kontroli: Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm) oraz § 10 rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października
Data wytworzenia 2016-03-17, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:02

2015

Kontrole w 2015 roku: Raport z czynności kontrolnych nr 11/321/0288/15: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" dla operacji, Budowa wodociągu wiejskiego (sieć wodociągowa rozdzielcza) wraz przyłączami w miejscwości Okrągła Łąka, Rusinowo z włączeniem do wodociągu w miejscowości Glina, Bronisławowo i Karpiny, gmina Sadlinki - etap II - przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski
Data wytworzenia 2016-01-01, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:02

2016

Kontrole w 2016 roku: Wystąpienie pokontrolne z dnia 05 kwietnia 2016r. - pobierz w pdf Podmiot Kontrolujący: Wojewoda Pomorski Przedmiot Kontroli: Sprawozdanie prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U z 2010 roku, Nr.167, poz.1131 z poźn.. zm.) i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności(t.j. Dz.U z 2015 roku, poz.
Data wytworzenia 2014-01-01, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:02

2014

Kontrole w 2014 roku: Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej
Data wytworzenia 2013-01-01, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:02

2013

Kontrole w 2013 roku: Wystąpienie pokontrolne z zakresu administracji rządowej o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych wraz z aktami wykonawczymi - przeprowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 14.05.2013 Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 czerwca 2013 r. Raport z czynności kontrolnych nr 11/413/0064/13: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - działanie 413 Wdrażanie
Data wytworzenia 2012-01-01, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:02

2012

Kontrole w 2012 roku: Zalecenia pokontrolne nr POKL.09.01.02-22-246/11-02 opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowanej na miejscu projektu systemowego przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w dniach 08 - 09.10.2012 r. Zalecenia pokontrolne z dnia 26.11.2012 r. Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.09.01.02-22-246/11-02: "Równy start-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy
Data wytworzenia 2011-01-01, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:02

2011

Kontrole w 2011 roku: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 07 - 20 czerwca w Gminie Sadlinki z zakresu realizacji dochodów budżetu państwa w tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłacanych świadczeń alimentacyjnych oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2010 roku. - ( pobierz ) Raport z czynności kontrolnych nr 11/321/0160/11: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
Data wytworzenia 2009-06-10, ostatniej modyfikacji 2020-09-29 11:03

Pozostałe kontrole

Urząd Gminy Sadlinki Raport z czynności kontrolnych nr 11/313,322,323/12/10: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - działanie 313,323,323 "Odnowa i rozwój wsi" - przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w dniu 25 sierpień 2010 r. Raport z czynności kontrolnych z dnia 25.08.2010 r. wraz z załącznikami Wystąpienie Pokontrolne - Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.