Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Sadlinki
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Zastępca Wójta
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zastępca Wójta, bieżące, menu 1152 - BIP - Gmina Sadlinki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zastępca Wójta

Zastępca Wójta

Zastępca Wójta Gminy - mgr Łukasz Szczepanowski

Tel. (55) 261 36 64
Fax. (55) 275 75 80

W zakresie sprawowania funkcji Zastępcy Wójta:

 1. Zastępstwo Wójta Gminy Sadlinki w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków, we wszystkich sprawach dotyczących Urzędu oraz Gminy na podstawie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
 2. Organizacja pracy Urzędu Gminy i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem organizacyjnym wchodzącym w jego skład.
 3. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
 4. Nadzór nad poprawnością formalno – prawną przygotowanych decyzji.
 5. Nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw obywateli przez pracowników biura oraz skarg i wniosków.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników zatrudnionych w urzędzie.
 7. Przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu.
 8. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i decyzji Wójta.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących Rady Gminy Sadlinki.
 10. Koordynacja spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 11. Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków wniesionych do Urzędu.
 12. Nadzór nad organizacją wyborów organów jednostek pomocniczych gminy.
 13. Realizacja zadań w zakresie naboru pracowników oraz pełnienie nadzoru nad przebiegiem służby przygotowawczej oraz przygotowaniem i realizacją egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 14. Sprawowanie nadzoru nad rozdzielaniem korespondencji przychodzącej do urzędu dla poszczególnych pracowników oraz zatwierdzanie pism wpływających do sekretariatu Urzędu.
 15. Przeprowadzanie ocen pracowniczych.
 16. Współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych.
 17. Nadzorowanie wszelkich spraw organizacyjnych związanych z wyborami i referendami.
 18. Organizowanie, wdrażanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej, a w szczególności:
  1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
  2. przeprowadzanie oceny systemu kontroli zarządczej,
  3. prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej,
  4. przedkładanie Wójtowi zbiorczej identyfikacji i analizy ryzyka (poziom umiarkowany i znaczny) wraz z propozycją metod przeciwdziałaniu ryzyku,
  5. przedkładanie projektu planu kontroli w perspektywie rocznej i nadzorowanie jego wykonania.
 19. Spisywanie ostatniej woli spadkodawców.
 20. Sporządzanie raportu o stanie Gminy Sadlinki.
 21. Inne prace zlecone przez Wójta Gminy Sadlinki.

Metryka

sporządzono
2010-05-14 przez Dariusz Piszczewiat
udostępniono
2010-05-14 00:00 przez Piszczewiat Dariusz
zmodyfikowano
2021-12-02 13:12 przez Piszczewiat Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
865
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.